'ANIMAL SAFARI WORD SEARCH GAMES'

Aktiviti terkini | 27 Julai 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet RP Senawang 1

Tujuan :
• Tujuan mengadakan program ini adalah untuk meningkatkan tahap berfikir peserta dan meningkatkan tahap fokus dalam melakukan sesuatu pekerjaan

Kelebihan Aktiviti :
• Meningkatkan perkembangan berfikir secara kreatif dan kritis
• Meningkatkan tahap fokus dalam melkakukan sesuatu pekerjaan

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :